نزدیکترین قالیشویی به خیابان کارون 66557323

hiker-1149898_1280
نزدیکترین قالیشویی به خیابان کارون 66557323 نزدیکترین قالیشویی به خیابان کارون و عضو رسمی از اتحادییه قالیشویان تهران، قالیشویی زیبا  می باشد. قالیشویی در خیابان کارون با سالها سابقه و خدمات در زمینه شستشوی فرش های فانتزی و گل ابریشم و دستبافت و ماشینی و قالی و قالیچه  و غیره ... می باشد. بدون شک دغدغه ی اصلی تمام خانواده های که می خواهند فرش خود را به قالیشویی بدهند پیدا کردن یک قالیشویی مطمئن، با سابقه و با کیفیت در شستشو با حفظ کامل فرش و قیمتی مناسب می گردند که ما این مجموعه را برای شما در قالیشویی زیبا فراهم کرده ایم. مبل ...

نزدیکترین قالیشویی به خیابان سعیدی 66557323

hiker-1149898_1280
نزدیکترین قالیشویی به خیابان سعیدی 66557323 نزدیکترین قالیشویی به خیابان سعیدی و عضو رسمس از اتحادییه قالیشویان تهران، قالیشویی زیبا می باشد. قالیشویی در خیابان سعیدی با سالها سابقه و خدمات در زمینه شستشوی انواع فرش ماشینی، دستبافت، گل ابریشم و فانتزی و... و قالی و قالیچه در خدمت شماست. قالیشویی در سعیدی فرش ها را ابتدا غبارگیری کرده تا گرد و غبار از تار و پود فرش خارج شود و بعد آنها را تفکیک کرده تا هر کدام با مواد شوینده مخصوص شستشو شود. تا فرش ها آسیب نبیند و بعد از خشک شدن بصورت لول و کاور شده به درب منزل شما در خیابان سعیدی تحویل اده می ...

نزدیکترین قالیشویی به استاد معین 66557323

hiker-1149898_1280
نزدیکترین قالیشویی به استاد معین 66557323 نزدیکترین قالیشویی به استادمعین و عضو رسمی از اتحادییه قالیشویان ، قالیشویی زیبا می باشد. قالیشویی در استادمعین با سالها سابقه و خدمات در زمینه شستشوی انواع فرش های ماشینی، دستبافت، گل ابریشم و فانتزی..... و انواع قالی و قالیچه می باشد. در کارخانه قالیشویی در استادمعین فرش ها ابتدا غبارگیری شده تا گرد و غبار از تار و پود فرش جدا شده و بعد فرش ها به تناسب رنگ و جنس و تراکم تفکیک شده تا هر کدام با مواد شوینده متناسب با خود شستشو داده شود و بعد از خشک شدن بصورت لول و کاور شده به درب منزل شما در ...

نزدیکترین قالیشویی به دامپزشکی 66557323

hiker-1149898_1280
نزدیکترین قالیشویی به دامپزشکی 66557323 نزدیکترین قالیشویی به خیابان دامپزشکی و عضو رسمی از اتحادیه قالیشویان تهران قالیشویی زیبا می باشد. قالیشویی در دامپزشکی با سالها سابقه و خدمات در زمینه شستشوی انواع فرش های ماشینی، دستبافت و گل ابریشم و فانتزی و..... و قالی و قالیچه و پادری و... می باشد. در کارخانه قالیشویی در خیابان دامپزشکی ابتدا فرش ها غبارگیری شده و بعد به تناسب رنگ، تراکم و جنس تفکیک شده تا هر کدام با مواد شوینده مخصوص شستشو داده شود و بعد از خشک شدن بصورت لول و کاور شده به درب منزل شما در خیابان دامپزشکی تحویل داده می شود. ...

نزدیکترین قالیشویی به بهبودی 66557323

hiker-1149898_1280
نزدیکترین قالیشویی به بهبودی 66557323 نزدیکترین قالیشویی به بهبودی و عضو رسمی از اتحادییه قالیشویان تهران، قالیشویی زیبا می باشد.  قالیشویی در بهبودی با سالها تجربه و خدمات در زمینه شستشو و رفوگری و مبل شویی در خدمت ساکنین محترم در بهبودی می باشد . در کارخانه قالیشوی در خیابان بهبودی فرش ها غبارگیری شده تا گرد و غبار از تار و ود فرش جدا شود و بعد به تناسب رنگ و جنس و تراکم تفکیک شده تا هر کدام با مواد شوینده مخصوص شستشو داده شود و بعد از خشک شدن بصورت لول و کاور شده به درب منزل شما تحویل داده می شود. رفوگری، بازسازی، مرمت فرش های ...

نزدیکترین قالیشویی به میدان سپاه 77949085

hiker-1149898_1280
نزدیکترین قالیشویی به میدان سپاه  77949085 نزدیکترین قالیشویی به میدان سپاه و عضو رسمی از اتحادییه قالیشویان تهران ، قالیشویی زیبا می باشد. در کارخانه قالیشویی در میدان سپاه طی سالیان تجربه های فنی در شستشوی انواع فرش با بهترین مواد در اختیار شماست. بدون شک دغدغه همه خانواده ها که می خواهند فرش های خود را به قالیشویی بدهند پیدا کردن قالیشویی مطمئن، باسابقه و با کیفیت در شستشو با حفظ کامل فرش و قیمتی مناسب می گردند که ما این مجموعه را در قالیشویی در میدان سپاه به نام قالیشویی زیبا فراهم کرده ایم. خشکشویی و شستشوی مبل، موکت، خوشخواب در ...

نزدیکترین قالیشویی به خیابان عباسپور 77949085

hiker-1149898_1280
نزدیکترین قالیشویی به خیابان عباسپور  77949085 نزدیکترین قالیشویی به خیابان عباسپور و عضو رسمی از اتحادییه قالیشویان تهران ، قالیشویی زیبا می باشد. در کارخانه قالیشویی در خیابان عباسپور با سالها سابقه و خدمات در زمینه شستشوی انواع فرش های ماشینی، دستبافت، گل ابریشم و فانتزی و ... و قالی و قالیچه و پادری می باشد. بدون شک دغدغه همه خانواده ها که می خواهند فرش خود را به قالیشویی بدهند ، پیدا کردن یک قالیشویی مطمئن، با سابقه و با کیفیت در شستشو با حفظ کامل فرش و قیمتی مناسب می گردند. که ما این مجموعه را در قالیشویی در عباسپور بنام قالیشویی ...

نزدیکترین قالیشویی به خیابان سرسبز 77949085

hiker-1149898_1280
نزدیکترین قالیشویی به خیابان سرسبز 77949085 نزدیکترین قالیشویی به خیابان سرسبز و عضو رسمی از اتحادییه قالیشویان تهران ، قالیشویی زیبا می باشد.  قالیشویی در خیابان سرسبز با سالها سابقه و خدمات در زمینه شستشوی انواع فرش های ماشینی و دستبافت و گل ابریشم و فانتزی و ..... و انواع قالی و قالیچه می باشد. قالی یا فرش یک نوع گستردنی بافته شده از الیاف پنبه و پشم و در بعضی موارد ابریشم می باشد. که معمولا برای پوشش زمین بکار می رود از آنجا که قالی و فرش همیشه نقش های زیبا برخود داشته امروزه به جنبه تزئینی آن نیز توجه می شود. در قالیشویی در سرسبز به ...

نزدیکترین قالیشویی به خیابان علم و صنعت 77949085

hiker-1149898_1280
نزدیکترین قالیشویی به خیابان علم و صنعت 77949085 نزدیکترین قالیشویی به علم وصنعت و عضو رسمی از اتحادییه قالیشویان تهران ، قالیشویی زیبا می باشد.  قالیشویی در علم و صنعت با سالها سابقه و خدمات در زمینه شستشوی انواع فرش های ماشینی، دستبافت، گل ابریشم و فانتزی می باشد. در کارخانه قالیشویی در خیابان علم و صنعت فرش ها ابتدا غبارگیری شده تا گرد و غبار از تار و پود فرش خارج شود و بعد به تناسب رنگ و تراکم و جنس آنها را تفکیک کرده و هر کدام با مواد شوینده مخصوص به خود شستشو داده می شود و بعد از خشک شدن آنها را بصورت لول و کاور شده به درب منزل شما ...

نزدیکترین قالیشویی به خیابان بسیج 77949085

hiker-1149898_1280
نزدیکترین قالیشویی به خیابان بسیج 77949085 نزدیکترین قالیشویی به خیابان بسیج و عضو رسمی از اتحادییه قالیشویان تهران، قالیشوی زیبا می باشد. قالیشویی در خیابان بسیج با سالها سابقه و خدمات در زمینه شستشوی انواع فرش های ماشینی، دستبافت و گل ابریشم و فانتزی و... و انواع قالی و قالیچه .و پادری... می باشد. در کارخانه قالیشویی در بسیج فرش ها ابتدا به روش مکانیزه غبارگیری شده تا گرد و غبار از آنها خارج شود و بعد به تناسب رنگ، تراکم و جنس آنها را جدا کرده تا هر کدام با مواد شوینده مخصوص شستشو داده شود و بعد از خشک شدن بصورت لول و کاور شده به درب منزل ...