قالیشویی حوالی پاسداران 44002901

hiker-1149898_1280
قالیشویی حوالی پاسداران  44002901       قالیشویی زیبا با سالها تجربه در خدمت مردم ساکن پاسداران می باشد   رفوگری، بازسازی و مرمت فرش های آب دیده و پوسیده ،سائیده، بیدخورده   پرداخت و پرزگیری اصلاح سرنخ، چرم دوزی ،دوگره ، شیرازه دوزی    ترمیم بافت، ریشه و شیرازه، ریشه بافی به صورت گلیم بافت و ساده، اصلاح نقشه    رنگرزی،تفکیک رنگهای تداخل یافته و حذف لکه های پایدار    حمل و نقل به صورت لول با روکش پلاستیکی به وسیله کامیون های مسقف   امکان تعیین نوبت مراجعه به درب منزل به وسیله ...

قالیشویی نزدیک پاسداران 22050266

hiker-1149898_1280
قالیشویی نزدیک پاسداران   22050266     قالیشویی زیبا قیمت ثابت فاکتور شفاف و برای همه یکسان    رفوگری ، بازسازی و مرمت فرشهای آب دیده و پوسیده ،سائیده و بید خورده    دارکشی ،پرداخت و پرزگیری واصلاح سرنخ،چرم دوزی، دو گره، شیرازه دوزی   ترمیم بافت ،ریشه و شیرازه ،ریشه بافی به صورت گلیم بافت وساده، اصلاح نقشه    حمل و نقل به صورت لول با روکش پلاستیکی به وسیله کامیون های مسقف و ایمن    رنگرزی،رنگبرداری اصلاح و تفکیک رنگ های تداخل یافته و حذف لکه های پایدار    امکان تعیین نوبت ...

قالیشویی نزدیک بلوار شهرزاد 22050266

hiker-1149898_1280
قالیشویی نزدیک بلوار شهرزاد   22050266     قالیشویی زیبا با بهره گیری از سال ها تجربه کاری و تعداد بیشماری از مشتریان رضایتمند خدمات خود را بشرح زیر ارائه میدهد.   شستشوی انواع فرش، تابلو فرش و قالیچه های دست بافت و ماشینی    رفوگری انواع فرش های دستبافت توسط متخصص با سابقه کاری زیاد   حمل و نقل سریع توسط واحدهای مستقردر مناطق مختلف شرق و غرب    استفاده از مواد شوینده درجه یک و باکیفیت بالا ضد پوسیدگی فرش      مبل شویی زیبا با دستگاه و شامپوی مخصوص ( تضمینی )   خشکشویی مبل ، ...

قالیشویی نزدیک هنگام 77949085

hiker-1149898_1280
تلفن قالیشویی نزدیک هنگام     ۷۷۹۴۹۰۸۵        اگر برای شستن قالی  خود به دنبال یک قالیشویی در هنگام و یا قالیشویی نزدیک هنگام را دارید تنها کافیست با قالیشویی زیبا در هنگام تماس حاصل نمایید      در فرش ها و موکت هایی که ما در منزل خود داریم به دلیل مرور زمان داری ساییدگی شده یا به هر علتی نیاز به رفوع و تعمیر دارد قالیشویی نزدیک هنگام  علاوه بر شستشوی فرش  با استفاده از نیروهای مجرب نسبت به تعمیر فرش اقدام می نمایند         قالیشویی زیبا برای جلوگیری از وارد ...

قالیشویی نزدیک هجرت 77949085

hiker-1149898_1280
تلفن قالیشویی نزدیک هجرت     ۷۷۹۴۹۰۸۵        اگر برای شستن قالی  خود به دنبال یک قالیشویی در هجرت و یا قالیشویی نزدیک هجرت را دارید تنها کافیست با قالیشویی زیبا در هجرت تماس حاصل نمایید      در فرش ها و موکت هایی که ما در منزل خود داریم به دلیل مرور زمان داری ساییدگی شده یا به هر علتی نیاز به رفوع و تعمیر دارد قالیشویی نزدیک هجرت  علاوه بر شستشوی فرش  با استفاده از نیروهای مجرب نسبت به تعمیر فرش اقدام می نمایند         قالیشویی زیبا برای جلوگیری از وارد شدن ...

قالیشویی نزدیک وحیدیه 77949085

hiker-1149898_1280
تلفن قالیشویی نزدیک وحیدیه     ۷۷۹۴۹۰۸۵        اگر برای شستن قالی  خود به دنبال یک قالیشویی در وحیدیه و یا قالیشویی نزدیک وحیدیه را دارید تنها کافیست با قالیشویی زیبا در وحیدیه تماس حاصل نمایید      در فرش ها و موکت هایی که ما در منزل خود داریم به دلیل مرور زمان داری ساییدگی شده یا به هر علتی نیاز به رفوع و تعمیر دارد قالیشویی نزدیک وحیدیه  علاوه بر شستشوی فرش  با استفاده از نیروهای مجرب نسبت به تعمیر فرش اقدام می نمایند         قالیشویی زیبا برای جلوگیری از ...

قالیشویی نزدیک نیرو هوایی 77949085

hiker-1149898_1280
تلفن قالیشویی نزدیک نیرو هوایی     ۷۷۹۴۹۰۸۵        اگر برای شستن قالی  خود به دنبال یک قالیشویی در نیرو هوایی و یا قالیشویی نزدیک نیرو هوایی را دارید تنها کافیست با قالیشویی زیبا در نیرو هوایی تماس حاصل نمایید      در فرش ها و موکت هایی که ما در منزل خود داریم به دلیل مرور زمان داری ساییدگی شده یا به هر علتی نیاز به رفوع و تعمیر دارد قالیشویی نزدیک نیرو هوایی  علاوه بر شستشوی فرش  با استفاده از نیروهای مجرب نسبت به تعمیر فرش اقدام می نمایند         قالیشویی ...

قالیشویی نزدیک نارمک 77949085

hiker-1149898_1280
تلفن قالیشویی نزدیک نارمک     ۷۷۹۴۹۰۸۵        اگر برای شستن قالی  خود به دنبال یک قالیشویی در نارمک و یا قالیشویی نزدیک نارمک را دارید تنها کافیست با قالیشویی زیبا در نارمک تماس حاصل نمایید      در فرش ها و موکت هایی که ما در منزل خود داریم به دلیل مرور زمان داری ساییدگی شده یا به هر علتی نیاز به رفوع و تعمیر دارد قالیشویی نزدیک نارمک  علاوه بر شستشوی فرش  با استفاده از نیروهای مجرب نسبت به تعمیر فرش اقدام می نمایند         قالیشویی زیبا برای جلوگیری از وارد ...

قالیشویی نزدیک هفت حوض 77949085

hiker-1149898_1280
تلفن قالیشویی نزدیک میدان هفت حوض     ۷۷۹۴۹۰۸۵        اگر برای شستن قالی  خود به دنبال یک قالیشویی در میدان هفت حوض و یا قالیشویی نزدیک میدان هفت حوض را دارید تنها کافیست با قالیشویی زیبا در میدان هفت حوض تماس حاصل نمایید      در فرش ها و موکت هایی که ما در منزل خود داریم به دلیل مرور زمان داری ساییدگی شده یا به هر علتی نیاز به رفوع و تعمیر دارد قالیشویی نزدیک میدان هفت حوض  علاوه بر شستشوی فرش  با استفاده از نیروهای مجرب نسبت به تعمیر فرش اقدام می نمایند       ...

قالیشویی نزدیک میدان رهبر 77949085

hiker-1149898_1280
تلفن قالیشویی نزدیک میدان رهبر     ۷۷۹۴۹۰۸۵        اگر برای شستن قالی  خود به دنبال یک قالیشویی در میدان رهبر و یا قالیشویی نزدیک میدان رهبر را دارید تنها کافیست با قالیشویی زیبا در میدان رهبر تماس حاصل نمایید      در فرش ها و موکت هایی که ما در منزل خود داریم به دلیل مرور زمان داری ساییدگی شده یا به هر علتی نیاز به رفوع و تعمیر دارد قالیشویی نزدیک میدان رهبر  علاوه بر شستشوی فرش  با استفاده از نیروهای مجرب نسبت به تعمیر فرش اقدام می نمایند         قالیشویی ...