تلفن قالیشویی در دارآباد 22050266

تلفن قالیشویی در دارآباد

22050266

قالیشویی داراباد

تلفن قالیشویی در دارآباد 22050266 و عضو رسمی از اتحادیه قالیشویان تهران، قالیشویی زیبا می باشد.

قالیشویی در دارآباد با سالها سابقه و خدمات در زمینه شستشوی انواع فرش های ماشینی و دستبافت می باشد.

انواع خدمات در قالیشویی دارآباد عبارتست از رفو گری، مرمت فرش های بیدخورده و سائیده شده و رنگرزی انجام می شود

قالیشویی در دارآباد فرش ها را بصورت تخصصی و مکانیزه انجام می شود .

شست و شو تخصص ماست در قالیشویی دارآباد

قالیشویی داراباد

خشکشویی و شستشوی مبل، موکت، خوشخواب در منزل و محل کار با دستگاه در مبل شویی در دارآباد

مبل شویی در دارآباد با بهترین مواد در کمتر از 1 ساعت

قالیشویی دار

خدمات در قالیشویی در دارآباد عبارتست از:

رفوگری، مرمت فرش های بیدخورده و سائیده شده و پوسیده

ترمیم بافت، ریشه بافی بصورت ساده و گلیم بافت

امکان تعیین نوبت مراجعه به درب منزل توسط مشتری

قالیشویی در دارآباد

22050266

قالیشویی زیبا