رضایت مشتریان قالیشویی زیبا

hiker-1149898_1280
رضایت مشتریان   رضایت مندی مشتریان مهمترین هدف مدیریت و پرسنل قالیشویی زیبا است   به اعتقاد مجموعه قالیشویی زیبا بزرگترین سرمایه برای هر کسب و کاری چه کوچک و چه بزرگ ، رضایت مشتریان است . اگر مشتریان یک برند از آن رضایت داشته باشند هزینه تبلیغات آن بواسط همین مشتریان کاهش خواهد یافت در حالی که تعداد درخواست ها بیشتر می شود .     ...